Dopravník třísek s několika šneky

   
Čtyři šneky v panelu přístroje odvádějí třísky dopředu na dopravník třísek pásového typu.

Systém dopravníku třísek s několika šneky rychle odebírá třísky ze stroje při minimálním zpracování chladicí kapaliny. Čtveřice bočních šneků přepravuje třísky na přední stranu panelu, kde je odebírá robustní ocelový dopravník třísek pásového typu a likviduje ve standardní výšce 208 litrů bubnu. Systém je ideální pro aplikace velkokapacitního obrábění a lze ho aktivovat pomocí M-kódu nebo přímo ze zavěšeného řídícího panelu. K dispozici jsou uživatelská nastavení pro řízení intervalu cyklu dopravníku pro automatický provoz a systém automaticky aktivuje zpětný chod, pokud dojde k zaseknutí.

 • Zabraňuje hromadění třísek v pouzdře.
 • Ideální pro prostředí s vysokým objemem výroby
 • Automatická aktivace zpětného chodu při situacích příliš zatěžujících kroutící moment
 • Aktivuje se pomocí M-kódu nebo ručně ze zavěšeného řídícího panelu
 • Uživatelské nastavení k řízení intervalu cyklu a doby trvání automatického provozu

Dopravník třísek s více šneky – zaměřeno na příslušenství


Dopravník třísek s více šneky usnadňuje zacházení s třískami. Se 4 bočními šneky a předním dopravníkem je ideální pro frézovací operace, které vytvářejí velké množství třísek. Šneci udržují přísun třísek do dopravníku třísek, který je pak vypouští ve standardní výšce barelu, a tím udržuje stroj bez třísek.

Redukujte zpracování chladicí kapaliny – tip dne společnosti Haas Automation


V tomto tipu dne Mark předvádí, jak naprogramovat dopravník třísek nebo šnek na třísky, aby udržoval uvnitř stroje co nejvíce chladicí kapaliny. Při dnešních nákladech na chladicí kapalinu si toto video nemůžete nechat ujít!

Šnek na třísky

Náš šnekový dopravník na třísky odvádí třísky ze stroje automaticky a zároveň je stlačuje a zbavuje chladicí kapaliny. Úhel zdvihnutí žlabu na třísky minimalizuje oběh chladicí kapaliny a výška odstranění třísek 33" (838 mm) umožňuje použití velkých zásobníků na třísky.

 • Systém v případě blokování automaticky zapne zpětný chod.
 • Aktivuje se pomocí M-kódu nebo zavěšeného řídícího panelu.
 • Nastavení řídí interval a délku operace.
 • Automatický provoz zvyšuje energetickou účinnost.
 • Úhel zvednutí minimalizuje zpracování chladicí kapaliny.
 • Stlačí třísky, což šetří prostor v zásobníku na třísky.

Nastavení, která řídí činnost automatického šneka.

 • Nastavení 114 CONVEYOR CYCLE řídí interval, ve kterém během cyklu začne šnek (pásový dopravník nebo dopravník s několika šneky) automatickou činnost.
 • Nastavení 115 CONVEYOR ON-TIME řídí délku doby, po kterou šnek (pásový dopravník nebo dopravník s několika šneky) poběží během automatické činnosti.
 • Nastavení 196 CONVEYOR SHUTOFF určuje dobu čekání při nečinnosti předtím, než se šnek zastaví.

POZNÁMKA: Dvířka pro obsluhu musí být zavřená, aby mohl  šnek (pásový dopravník nebo dopravník s několika šneky) běžet.

Programování činnosti šneka

 • M31 spustí šneka (pásový dopravník nebo dopravník s několika šneky) v dopředném směru, aby se odstranily třísky. 
  • Po spuštění a zahájení cyklu stroje šnek poběží po dobu stanovenou v Nastavení 115 CONVEYOR ON-TIME a poté se vypne.
  • Po spuštění a vstupu stroje do cyklu se šnek po době uvedené v Nastavení 114 CONVEYOR CYCLE znovu spustí a poběží po dobu uvedenou v Nastavení 115.
  • Až bude stroj v cyklu, můžete šnek spustit stisknutím tlačítka [CHIP FWD] na klávesnici. Po spuštění budou mít Nastavení 114 a 115 stejný účinek, jaký byl popsán výše.
  • Je-li Nastavení 114 nastaveno na nulu, pak k automatické činnosti šneka nedojde.
    
 • M33 během cyklu zastaví veškerou automatickou činnost šneka.
  • Šnek můžete během cyklu zastavit ručně stisknutím tlačítka [CHIP STOP] na klávesnici. Tím zastavíte veškerou automatickou činnost šneka během cyklu.

Ruční operace

 • Pokud chcete šnek (pásový dopravník nebo dopravník s několika šneky) spustit v dopředném směru, aby se odstranily třísky, stiskněte na klávesnici tlačítko [CHIP FWD]. 
 • Pokud chcete šnek (pásový dopravník nebo dopravník s několika šneky) spustit ve zpětném směru, aby se odstranil uvíznutý materiál, stiskněte na klávesnici tlačítko [CHIP REV].
 • Chcete-li šnek (pásový dopravník nebo dopravník s několika šneky) zastavit, stiskněte tlačítko [CHIP STOP] na klávesnici.

Ozvěte se nám

Pokud chcete získat více informací o tom, jak může nový stroj Haas dodat vašim výrobkům na zajímavosti, nechejte nám prosím své kontaktní údaje.

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.