Mimořádný výkon

Energetický a těžký průmysl

Když potřebujete koňskou sílu pro práci ve velkém objemu, Haas vám s tím pomůže

Haas zvládne cokoli, co do něho vložíte


Odvětví energetického průzkumu a těžkého průmyslu je velký byznys – s velkými součástmi. Ať již obrábíte velké hřídele pro větrné mlýny, znovu závitujete vrtané potrubí nebo obrábíte protipovodňové bariéry, Haas nabízí velkokapacitní stroje, které potřebujete pro zvládání velkých zakázek.

Procesní řízení


Stroje Haas se standardně dodávají s funkcí zobrazení média M130, která umožňuje zobrazení pracovních pokynů, kreseb a dokonce i videí operátorům strojů. Inovativní funkce HaasConnect umožňuje vzdálené sledování stavu zařízení z počítače, notebooku nebo dokonce z chytrého telefonu.

Velká práce vyžaduje velké stroje


UMC-750 PŘI VÝROBĚ VRTNÉHO BŘITU PRO ROPNÉ POLE
Vrtné sestavy trojkuželů se používají při hledání ropy a zemního plynu po celém světě. Nejčastěji se používají konstrukce s karbidovými „tlačítky“, která se stisknou a zavrtají do otvorů vrtaných v kuželovém profilu. UMC-750 je skvělý stroj pro vrtání těchto otvorů při jednotlivém nastavení.
Stroj snů pro řezání závitu v potrubí
Řezání závitů API pro kolíky a boxy ropných polí není pro robustní soustružnické centrum Haas ST-40 problém. Má maximální kapacitu soustružení 25,5" × 44" pro snadné zvládání obrobků s velkým průměrem a dlouhých hřídelí.
Ukázka obrábění pomocí stroje ST-55
Potřebujete schopnost silného obrábění a značnou odolnost na soustružnickém centru pro velkoobjemové vrtání? Naše soustružnická centra ST-50 a ST-55 si s tím poradí. V této ukázce používáme silné řezy a výkonné posuvy k vrtání více než 800 liber oceli z 2000librového obrobku!

Prvky a příslušenství


Revolverová hlavice a poháněné nástroje BMT65
Proč přesouvat soustružené obrobky na frézu k sekundárním operacím, když je můžete kompletně obrábět na soustruhu Haas s revolverovou hlavicí BMT65 a poháněnými nástroji? Vaše dílna bude produktivnější a zkrátí se doby nastavování, a revolverová hlavice BMT65 a poháněné nástroje také zajišťují vyšší výkon při řezání, delší životnost nástroje a lepší přehlednost nástrojů.
Systém odsávání z krytu stroje Haas
I přes neustálý důraz na zkracování délky cyklu operátoři musí čekat, než se rozplyne mlha z chladicí kapaliny v krytu stroje, aby mohli vyměnit obrobky, což je stojí drahocenný čas. Proto inženýři společnosti Haas navrhli systém odsávání z krytu stroje, který je snadno použitelný, má jednoduchou údržbu – a co je nejlepší, stojí přibližně polovinu toho co systémy od jiných výrobců.
Zobrazit obrázky a videa použití M130
S frézou M130 můžete zobrazit nastavení výlisků, seznamy nástrojů, pracovní pokyny a dokonce i videa – to vše v rámci programu. Již nemusíte nahrávat pracovní pokyny do stroje nebo psát rukou poznámky sdělující operátorovi, jak naložit nebo zkontrolovat díl – vše lze vložit do programu NC!

Speciální obráběcí stroje a balíčky