Spåntransportør med flere snegle

   
Fire snegle i maskinens spånopfanger trækker spåner fremad til en transportør af spåner

Transportbånd til spåner med flere snegle fjerner hurtigt spåner fra maskinen med minimal udførsel af kølemiddel. Fire sidesnegle transporterer spånerne til forsiden af bakken, hvor de opsamles af en kraftig stålspåntransportør og udledes i standardhøjden for en 208 liter-tønde. Systemet er ideelt til bearbejdningsformål med høj volumen og kan aktiveres via M-kode eller direkte fra kontrolpanelet. Der er brugerindstillinger til at styre intervallet for og varigheden af transportørcyklussen ved automatisk drift, og systemet skifter automatisk retning, hvis der opstår en blokering.

 • Forhindrer spånophobning i kabinettet
 • Ideel til højproduktive miljøer
 • Automatisk omvending i tilfælde momentoverbelastning
 • Aktiveres via M-kode eller manuelt direkte fra styreenheden
 • Brugerindstillinger til at styre cyklusintervallet og varigheden ved automatisk drift

Spåntransportør med flere snegle – med spotlys


Spåntransportøren med flere snegle gør spån-styring langt lettere. Med 4 side-snegle og en front-transportør er den perfekt til fræsningsoperationer, der skaber mange spåner. Sneglene holder spånerne kørende ind i transportbånd til spåner, som derpå frigiver spånerne i standard tønde-højde og holder maskinen spåne-fri.

Reducer din kølemiddeludførsel – Dagens tip fra Haas Automation


I dette Dagens tip viser Mark, hvordan du programmere din spåntransportør eller spånsnegl for at holde så meget kølemiddel inde i maskinen som muligt. Med prisen på kølemiddel disse dage har du ikke råd til at gå glip af denne video!

Spånsnegl

Dette transportbånd til spåner af snegltypen fjerner automatisk spåner fra maskinen, komprimerer dem og presser kølemidlet ud af dem. Løftevinklen på spånskakten minimerer kølemiddeludledningen, og den 838 mm" (33") spånudskydningshøjde gør det muligt at anvende store spånaffaldsbeholdere.

 • Går automatisk tilbage, hvis der opstår en blokering
 • Aktiveres via M-kode eller direkte fra styreenheden
 • Indstillinger styrer intervallet og varigheden af betjeningen
 • Automatisk betjening øger energieffektiviteten
 • Løftevinkel minimerer kølemiddeludledning
 • Sammenpresser spåner, hvilket sparer plads i spånbeholderen

Indstillinger som styrer automatisk drift af sneglen

 • Indstilling 114 TRANSPORTBÅNDCYKLUS styrer intervallet, hvormed sneglen (flere snegle eller remdrevet transportbånd) starter den automatiske betjening under en cyklus.
 • Indstilling 115 TRANSPORTBÅND DRIFTSTID styrer, hvor længe sneglen (flere snegle eller remdrevet transportbånd) kører under automatisk betjening.
 • Indstilling 196 TRANSPORTBÅND AFBRYDER angiver ventetiden uden aktivitet inden sneglen standses.

BEMÆRK: Operatørens dør skal være lukket for at betjene sneglen (flere snegle eller remdrevet transportbånd).

Programmér betjening af snegl

 • M31 starter sneglen (flere snegle eller remdrevet transportbånd) i fremadgående retning for at fjerne spåner. 
  • Når sneglen er startet, og maskinen er i gang med en cyklus, kører den i det tidsrum, der er angivet under indstilling 115 TRANSPORTBÅND DRIFTSTID, og slukker herefter.
  • Når sneglen er startet, og maskinen er i gang med en cyklus, genstarter den efter det tidsrum, der er angivet i indstilling 114 TRANSPORTBÅNDCYKLUS, og køre i det tidsrum, der er angivet i indstilling 115.
  • Mens maskinen er i gang med en cyklus, kan du starte sneglen ved at trykke på knappen [CHIP FWD] på tastaturet. Når sneglen er startet har indstillingerne 114 og 115 samme effekt som beskrevet ovenfor.
  • Hvis indstilling 114 er sat til nul, vil automatisk betjening af sneglen ikke finde sted.
    
 • M33 stopper al automatisk betjening af sneglen, mens den er i gang med en cyklus.
  • Du kan stoppe sneglen manuelt under en cyklus ved at trykke på knappen [CHIP STOP] på tastaturet. Dette vil standse al automatisk betjening af sneglen under en cyklus.

Manuel drift

 • Tryk på knappen [CHIP FWD] på tastaturet for at starte sneglen (flere snegle eller remdrevet transportbånd) i fremadgående retning for at fjerne spåner. 
 • Tryk på knappen [CHIP REV] på tastaturet for at starte sneglen (flere snegle eller remdrevet transportbånd) i modsat retning for at fjerne en blokering.
 • Tryk på knappen [CHIP STOP] på tastaturet for at stoppe sneglen (flere snegle eller remdrevet transportbånd).

Tal med os

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og & lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.