*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι 100% ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.