Flermaters skruetransportbånd for spon

   
Fire materskruer i maskinpanelet trekker spon fremover til et spontransportbånd av beltetypen

Flermaterskruers transportbåndsystem for spon fjerner raskt spon fra maskinen, med minimal kjølevæske nvendelse. Fire sidematerskruer transporterer sponen til forsiden av panelet, hvor de samles inn av et kraftig spontransportbånd av beltetypen i stål og tømmes ved standard 208 liters fat høyde. Systemet er ideelt for maskineringsbruksområder med høy produksjon og kan aktiveres via M-kode eller direkte fra kontrollmotstykket. Det finnes brukerinnstillinger for å styre intervallet for og varigheten av transportsyklusen for automatisk drift, og systemet reverseres automatisk hvis det oppstår fast kjøring.

 • Forhindrer sponoppsamling i kabinettet
 • Ideelt for høyproduksjonsmiljøer
 • Automatisk reversering ved situasjoner med dreiemomentoverbelastning
 • Aktiveres med M-kode eller manuelt fra kontrollmotstykket
 • Brukerinnstillinger for å styre syklusintervall og varighet for automatisk drift

Spontransportbånd med flere sponmaterskruer – valgfritt spotlys


Spontransportbåndet med flere sponmaterskruer gjør sponhåndtering så mye enklere. Med 4-siders materskruer og et fremre transportbånd er det perfekt for freseoperasjoner der det dannes mye spon. Materskruene sørger for at spon helles på spontransportbåndet, som deretter slipper ut spon ved standard fat høyde, slik at maskinen holdes sponfri.

Reduser kjølevæskeanvendelse – Dagens Haas Automation-tips


I dette tipset viser Mark deg hvordan du programmerer spontransportbåndet eller sponmaterskrueen for å beholde så mye kjølevæske inne i maskinen som mulig. Med dagens kjølevæskekostnader har du ikke råd til å gå glipp av denne videoen!

Sponmaterskrue

Vårt spontransportbånd av vribortype fjerner automatisk spon fra maskinen, samtidig som sponen komprimeres og kjølevæsken presses ut. Løftevinkelen på sponsjakten minimerer kjølevæskeutslipp og den 33" (838 mm) høyden på sponutstøting tillater bruker av store sponbinger.

 • Reverseres automatisk hvis det oppstår fast kjøring
 • Aktiveres via M-kode eller fra kontrollmotstykket
 • Innstillinger kontrollerer intervallet på og varigheten av operasjon
 • Automatisk operasjon øker energieffektivitet
 • Løftevinkel minimerer kjølevæskeanvendelse
 • Komprimerer spon, noe som sparer plass i sponkassen

Instillinger som kontrollerer automatisk vriboroperasjon

 • Innstilling 114 TRANSPORTBÅNDSYKLUS kontrollerer intervallet for når vriboret (flerbor eller transportbånd av vribortype) vil starte automatisk operasjon under en syklus.
 • Innstilling 115 TRANSPORTBÅND I TIDE kontrollerer varigheten vriboret  (flerbor eller transportbånd av vribortype) vil kjøre under automatisk operasjon.
 • Innstilling 116 TRANSPORTBÅNDSTOPP spesifiserer mengden tid å vente uten aktivitet før vriboret stoppes.

MERKNAD: Operatørdørene må være lukket for å kunne operere  vriboret (flerbor eller transportbånd av vribortype).

Program for vriboroperasjon

 • M31 starter vriboret (flerbor eller transportbånd av vribortype) i fremadgående retning for å fjerne spon. 
  • Når startet, og maskinen er i syklus, vil vriboret kjøre den tiden spesifisert i innstilling 115 TRANSPORTBÅND I TIDE, og så slå seg av.
  • Når startet, og maskinen er i syklus, vil vriboret starte på nytt etter tiden i innstilling 114 TRANSPORTBÅNDSYKLUS, og kjøre tiden spesifisert i innstilling 115.
  • Når maskinen er i syklus, kan du starte vriboret ved å trykke på [CHIP FWD]-knappen på tastaturet. Når startet, har innstillinger 114 og 115 den samme effekten som beskrevet ovenfor.
  • Hvis innstilling 114 er satt til null, vil automatisk vriboroperasjon ikke skje.
    
 • M33 stopper all automatisk vriboroperasjon når i syklus.
  • Stopp vriboret manuelt når i syklus ved å trykke på [CHIP STOP]-knappen på tastaturet. Dette stopper all automatisk vriboroperasjon når i syklus.

Manuell operasjon

 • Trykk på [CHIP FWD]-knappen på tastaturet for å starte vriboret (flerbor, eller transportbånd av vribortype) i fremadgående retning for å fjerne spon. 
 • Trykk på [CHIP REV]-knappen på tastaturet for å starte vriboret (flerbor, eller transportbånd av vribortype) i bakovergående retning for å fjerne en fastkjøring.
 • Trykk på [CHIP STOP]-knappen på tastaturet for å stoppe vriboret (flerbor, eller transportbånd av vribortype).

Snakk med oss

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med tilleggsutstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.