Wielokrotny przenośnik pasowy wiórów

   
Cztery przenośniki śrubowe w misce odprowadzają wióry do przodu na przenośnik wiórów typu taśmowego

Wielokrotny przenośnik śrubowy wiórów automatycznie odprowadza wióry z maszyny, zachowując w niej możliwie dużo chłodziwa. Cztery boczne przenośniki śrubowe odprowadzają wióry na przód miski, z której są zbierane przez zbudowany z mocnej stali przenośnik pasowy i odprowadzane na wysokości standardowego zbiornika 208 l. Jest to idealne rozwiązanie do wysokowydajnych aplikacji obróbczych. Można je aktywować za pomocą kodu M lub bezpośrednio z kasety sterowniczej. Dostępne są ustawienia odstępów i czasu pracy cyklu przenośnika w trybie automatycznym. W razie blokady system automatycznie cofa się.

 • Zapobiega gromadzeniu się wiórów w obudowie
 • Idealne rozwiązanie do środowisk o wysokiej wydajności
 • Automatyczne odwracanie w sytuacjach przeciążenia momentu obrotowego
 • Aktywacja kodami M lub obsługa ręczna z kasety sterowniczej
 • Oferuje ustawienia do kontroli interwału cyklu i czas trwania w pracy automatycznej

Wielokrotny przenośnik śrubowy wiórów — informacje o opcjach


Wielokrotny przenośnik śrubowy wiórów znacznie ułatwia zarządzanie wiórami. Dzięki 4 bocznym przenośnikom śrubowym i przenośnikowi przedniemu jest idealny do tych operacji frezowania, podczas których powstaje dużo wiórów. Przenośniki śrubowe zapewniają transport wiórów na przenośnik wiórów, który następnie wyrzuca wióry na standardową wysokość zbiornika, dzięki czemu maszyna jest wolna od wiórów.

Zmniejsz odprowadzanie chłodziwa – Haas Automation Tip of the Day


W tym materiale Tip of the Day Mark pokazuje, jak zaprogramować śrubowy lub pasowy przenośnik wiórów tak, aby zachować w maszynie jak najwięcej chłodziwa. Przy rosnących kosztach chłodziwa nie możesz sobie pozwolić na pominięcie tego wideo!

Przenośnik śrubowy wiórów

Nasz spiralny wyrzutnik wiórów automatycznie usuwa wióry z maszyny, zagęszcza je i usuwa z nich chłodziwo. Kąt pochylenia zsuwni wiórów minimalizuje przenoszenie chłodziwa, a wyrzut wiórów na wysokości 33" (838 mm) umożliwia stosowanie dużych pojemników.

 • Automatycznie cofa się, gdy wystąpi zacięcie
 • Aktywowany kodem M lub z kasety sterowniczej
 • Ustawienia sterują długością interwału i czasem trwania pracy
 • Praca w trybie automatycznym zwiększa oszczędność energii
 • Kąt pochylenia minimalizuje przenoszenie chłodziwa
 • Ściska wióry, oszczędzając miejsce w pojemniku

Ustawienia sterujące pracą przenośnika śrubowego w trybie automatycznym

 • Ustawienie 114 CONVEYOR CYCLE (CYKL PRZENOŚNIKA) steruje odstępem w czasie, po którym przenośnik (wielofunkcyjny przenośnik śrubowy lub przenośnik typu taśmowego) rozpocznie pracę w trybie automatycznym podczas cyklu.
 • Ustawienie 115 CONVEYOR ON-TIME (CZAS PRACY PRZENOŚNIKA) steruje czasem pracy przenośnika (wielofunkcyjnego przenośnika śrubowego lub przenośnika typu taśmowego) w trybie automatycznym.
 • Ustawienie 196 CONVEYOR SHUTOFF (WYŁĄCZENIE PRZENOŚNIKA) określa czas czekania bez aktywności przed wyłączeniem przenośnika śrubowego.

UWAGA: Obsługa przenośnika (wielofunkcyjnego przenośnika śrubowego lub przenośnika typu taśmowego) jest możliwa tylko przy zamkniętych drzwiczkach operatora.

Programowanie pracy przenośnika

 • M31 włącza przenośnik (wielofunkcyjny przenośnik śrubowy lub przenośnik typu taśmowego) w kierunku do przodu w celu usunięcia wiórów. 
  • Po uruchomieniu, jeśli maszyna wykonuje cykl, przenośnik śrubowy będzie pracować przez okres wskazany w ustawieniu 115 CONVEYOR ON-TIME (CZAS PRACY PRZENOŚNIKA), a następnie wyłączy się.
  • Po uruchomieniu, jeśli maszyna wykonuje cykl, przenośnik śrubowy uruchomi się ponownie po okresie wskazanym w ustawieniu 114 CONVEYOR CYCLE (CYKL PRZENOŚNIKA) i będzie pracować przez okres wskazany w ustawieniu 115.
  • Jeśli maszyna wykonuje cykl, można uruchomić przenośnik śrubowy wciskając przycisk [CHIP FWD] na klawiaturze. Po uruchomieniu, ustawienia 114 i 115 mają taki sam efekt, jak opisano powyżej.
  • Jeśli ustawienie 114 wynosi zero, przenośnik śrubowy nie będzie pracował w trybie automatycznym.
    
 • M33 zatrzymuje pracę przenośnika śrubowego w trybie automatycznym podczas trwania cyklu.
  • Można ręcznie zatrzymać przenośnik śrubowy podczas trwania cyklu, wciskając przycisk [CHIP STOP] na klawiaturze. Spowoduje to przerwanie pracy przenośnika śrubowego w trybie automatycznym podczas trwania cyklu.

Obsługa ręczna

 • Wcisnąć przycisk [CHIP FWD] na klawiaturze, aby uruchomić przenośnik (wielofunkcyjny przenośnik śrubowy lub przenośnik typu taśmowego) w kierunku do przodu, co usunie wióry. 
 • Wcisnąć przycisk [CHIP REV] na klawiaturze, aby uruchomić przenośnik (wielofunkcyjny przenośnik śrubowy lub przenośnik typu taśmowego) w kierunku do tyłu, co usunie zacięcie.
 • Wcisnąć przycisk [CHIP STOP] na klawiaturze, aby zatrzymać przenośnik (wielofunkcyjny przenośnik śrubowy lub przenośnik typu taśmowego).

Porozmawiaj z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i &lokalnymi, opłatami instalacyjnymi pobieranymi przez partnera handlowego i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego.