Modele Haas SE Models są dostępne tylko w następujących krajach: Argentyna, Brazylia, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Turcja i Wietnam.