Spåntransportör med flera matarskruvar

   
Fyra skruvar i maskinens behållare drar spånet framåt till en spåntransportör

Spåntransportörsystemet med flera matarskruvar för snabbt ut spånet från maskinen, med minimala mängder medföljande kylvätska. De fyra sidomatarskruvarna transporterar spånet framåt i behållaren, där de samlas upp av en kraftig stållamelltransportör och matas ut i höjd med ett standardfat på 208 liter. Systemet är perfekt för maskinbearbetning av höga volymer och kan aktiveras med M-koder eller direkt från manöverenheten. Det finns inställningar för att styra transportörcykelns längd och intervall för automatisk drift, och systemet backar automatiskt om något fastnar.

 • Undviker att spån byggs upp i kåpan
 • Idealisk för miljöer med stora volymer
 • Automatisk omvänd drift vid vridmomentsöverlastning
 • Den aktiveras med M-koder eller manuellt från manöverenheten.
 • Användarinställningar för att kontrollera cykelintervaller och varaktighet för den automatiska driften

Spåntransportör med flera matarskruvar – spotlight som tillval


Spåntransportören med flera matarskruvar gör spånhanteringen mycket enklare. Med fyra sidomatarskruvar och en främre transportör, är den perfekt för fräsning som skapar mycket spån. Matarskruvarna låter spånet ösas till spåntransportören som sedan tömmer ut spånet vid en standard tunnas höjd och håller din maskin fri från spån.

Minska din kylmedelsanvändning – Dagens tips från Haas


I det här avsnittet av Dagens tips, visar Mark hur du kan programmera din spåntransportör att behålla så mycket kylmedel som möjligt inne i din maskin. Kylmedel kostar skjortan, så missa inte den här videon om hur du kan minska kylmedelsanvändningen!

Spåntransportör

Vår spårtransportör av vridskruvstyp tar automatiskt bort spån från maskinen, samtidigt som de pressas samman och kylvätskan pressas ut. Spånrännans vinkel minimerar användningen av kylmedel och rännans höjd på 838 mm (33") gör att det går att använda stora spånbehållare.

 • Backar automatisk om något fastnar
 • Aktiveras med M-koder eller manuellt från manöverenheten.
 • Inställningar styr driftens intervall och varaktighet
 • Automatisk drift förbättrar energieffektiviteten
 • Lyftvinkeln minimerar kylmedelsanvändningen
 • Komprimerar spån, sparar plats i spånbehållaren

Inställningar som styr automatisk matarskruvsdrift

 • Inställning 114 TRANSPORTÖRCYKEL styr intervallen under vilka matarskruven (flera matarskruvar eller remdrivet transportband) kommer att starta automatisk drift under en cykel.
 • Inställning 115 TRANSPORTÖR PÅ-TID styr hur länge matarskruven (flera matarskruvar eller remdrivet transportband) kör under automatisk drift.
 • Inställning 196 TRANSPORTÖR AVSTÄNGNING anger längden på väntetiden utan aktivitet innan matarskruven stoppas.

OBS! Operatörsdörrarna måste vara stängda för att man ska kunna använda matarskruven (flera matarskruvar eller remdrivet transportband).

Programmera matarskruvens drift

 • M31 startar matarskruven (flera matarskruvar eller remdrivet transportband) i framåtriktning för att avlägsna spån. 
  • När den startats och maskinen är i sin cykel kommer matarskruven att köras den tid som angetts i Inställning 115 TRANSPORTÖRENS PÅ-TID och sedan stängas av.
  • När den startats och maskinen är i sin cykel kommer matarskruven att startas om efter tiden i Inställning 114 TRANSPORTÖRCYKEL och köras under tiden som anges i Inställning 115.
  • Medan maskinen är i cykeln kan du starta matarskruven genom att trycka på knappen [CHIP FWD] på tangentbordet. När den startats har Inställning 114 och 115 samma effekt som beskrivits ovan.
  • Om Inställning 114 är noll kommer automatisk drift av matarskruv inte att ske.
    
 • M33 stoppar all automatisk drift av matarskruv under cykeln.
  • Stoppa manuellt matarskruven under drift genom att trycka på knappen [CHIP STOP] på tangentbordet. Detta stoppar all automatisk drift av matarskruv under cykeln.

Manuell drift

 • Tryck på knappen [CHIP FWD] på tangentbordet för att starta matarskruven (flera matarskruvar eller remdrivet transportband) i framåtriktning för att avlägsna spån. 
 • Tryck på knappen [CHIP REV] på tangentbordet för att starta matarskruven (flera matarskruvar eller remdrivet transportband) i bakåtriktning för att rensa en blockering.
 • Tryck på knappen [CHIP STOP] på tangentbordet för att stoppa matarskruven (flera matarskruvar eller remdrivet transportband).

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.