Fjärrmanövrerat jogghandtag med färg-LCD

   
Se på nära hand vad som händer vid kontroll av maskinen

Med Haas patenterade fjärrmanövrerade jogghandtag med färg-LCD kan du komma nära maskinens arbetsområde när du ska genomföra enskilda inställningar, växlingar och inspektioner, samtidigt som du har full kontroll över maskinen. 

  • Låter operatören komma nära delen och fortfarande ha kontroll över maskinen
  • Ger precis, varierbar hastighetskontroll av frammatningen
  • Ställ in arbets- och verktygsoffsets direkt från fjärrpulsgeneratorn
  • Lägg ett kommando till verktygsväxlaren direkt från fjärrpulsgeneratorn
  • Körprogram för cykelstart och matningshållning

Jogghandtag för fjärrmanövrering – 101


Ta reda på hur du använder den här funktionen och lär dig varför du bör lägga till det här alternativet till din nästa maskin.

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.