Sigma 1 servomotorer

   
Krävs för att köra ett nytt rundmatningsbord från Haas på en Haas-fräs byggd 2010 eller tidigare

Detta alternativ ersätter körning(ar) med Sigma 5 standardservomotorn med körning(ar) med Sigma 1-servomotor. Krävs vid användning av rundmatningsbord med Haas-fräsar från 2010 eller äldre, eller med servostyrning-enheter tillverkade före maj 2011. Kräver Haas-fräs med programvaruversion 17.xx eller tidigare.

  • Fräsar med programversioner som är äldre  än 18.00 måste använda Sigma 1 rundmatande produkter
  • Fräsar med programversioner som är nyare än 18.00 måste använda Sigma 5 rundmatande produkter
  • Rundmatande Sigma 1-produkter kan användas på fräsar med vilken programversion som helst, men inte erbjuda de fördelar som rundmatande produkter med Sigma 5 kan tillhandahålla (skalningsfeedback på TR:s)

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.