G98 ve G99 İle Önceden Hazırlanmış Döngülerin Çalışması