Cijeli bonus sadržaj savjeta dana na jednom mjestu!

Jeste li ikada kliknuli na „bonus sadržaj” dostupan za mnoge Markove videozapise sa savjetima dana? Postoji mnogo videozapisa s bonus sadržajem, a posljednjih godina u nekim su se slučajevima poveznice prekinule zbog promjena na našoj web-stranici. Međutim, sada samo to popravili stvaranjem nove stranice namijenjene za spremanje svih videozapisa s bonus sadržajem, pa možete jednostavno pristupiti tim dodatnim resursima. Kad god budemo imali videozapis s dodatnim sadržajem sada ćete ga moći pronaći ovdje na ovoj web-stranici. Ovdje je poveznica na novu web-stranicu „Bonus sadržaj”: https://www.haascnc.com/video/Video-B...