Tokarilica

Od alatnice do naftnog polja

MODEL I CIJENA ›

Centar tokarenja za svaki pogon


Kompletna linija CNC tokarskih centara tvrtke Haas Automation dizajnirana je tako da udovolji potrebama modernih pogona za tokarenje - sada i za daleku budućnost.

Sve značajke i performanse koje očekujete od Haasa


Haas tokarski centri nude širok raspon kapaciteta, uključujući alatne tokarilice, inačice s velikim provrtom, modele s dva glavna vretena, pogonjene alate s C osi i mogućnosti za Y os.

„Proširenje mogućnosti je uvijek problem na KutRiteu. Sve se svodi na vrijednost. Snažno smo se oslanjali na vanjske suradnike – 30 posto – uz visoke troškove, no kad smo počeli kupovati vlastite Haas strojeve, mogli smo sami obavljati te poslove u našem pogonu.”

KutRite Manufacturing
Ralph O. Neri | Predsjednik | KutRite Manufacturing

Svestrana linija CNC tokarilica