Τόρνοι

Από Toolroom έως για τον πετρελαϊκό τομέα

BUILD & PRICE ›

Ένα κέντρο τόρνευσης για κάθε μηχανουργείο


Η πλήρης σειρά κέντρων τόρνευσης CNC της Haas Automation σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις ανάγκες των σύγχρονων μηχανουργείων, σήμερα αλλά και στο μέλλον.

Όλες οι δυνατότητες και η απόδοση που έχετε συνηθίσει στα μηχανήματα Haas


Τα κέντρα τόρνευσης Haas προσφέρουν ένα εύρος ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων τόρνων toolroom, εκδόσεων μεγάλης οπής, μοντέλων με δύο ατράκτους, περιστρεφόμενων εργαλείων με άξονα C, και δυνατότητα άξονα Y.

«Η επέκταση των ικανοτήτων αποτελεί πάντα θέμα εδώ στην KutRite. Όλα σχετίζονται με την αξία. Αναθέταμε πολλές εργασίες εξωτερικά – 30 τοις εκατό – με υψηλό κόστος, αλλά από τότε που ξεκινήσαμε να αγοράζουμε τα δικά μας μηχανήματα Haas, είμαστε σε θέση να εκτελούμε αυτές τις εργασίες στις εγκαταστάσεις μας.»

KutRite Manufacturing
Ralph O. Neri | Πρόεδρος | KutRite Manufacturing

Μια σειρά τόρνων CNC πολλαπλών εφαρμογών


Κάντε ακόμα περισσότερα


Από ικανότητες άξονα Y έως λύσεις τροφοδότησης μπάρας, τα μηχανήματα Haas προσφέρουν μια εργαλειοθήκη επιλογών ενίσχυσης της παραγωγικότητας – επειδή η έννοια της υπερβολικής απόδοσης δεν υπάρχει.