Το CNC – στον πυρήνα του – είναι αυτοματισμός. Απλές γραμμές κώδικα δίνουν εντολές στα μηχανήματά μας για την εκτέλεση χιλιάδων αυτοματοποιημένων ενεργειών κάθε δευτερόλεπτο, καθοδηγώντας τα να κάνουν ακριβώς αυτό που θέλουμε να κάνουν. Όμως εμείς εξελίξαμε τον αυτοματισμό ακόμα περισσότερο, με ειδικά σχεδιασμένες λύσεις που καθιστούν την εργασία σας ως μηχανικού ακόμα ευκολότερη – από τη στερέωση πολλαπλών τεμαχίων σε ιδιοσυσκευή και διαλογικές δυνατότητες λογισμικού, έως αυτόματους φορτωτές τεμαχίων και πλήρως ενσωματωμένα ρομπότ.