Τιμοκατάλογος Haas


Κάθετες φρέζες

Τι μπορεί να χειριστεί μια κάθετη φρέζα της σειράς VF; Με την ευρεία γκάμα διαθέσιμων μοντέλων, η σειρά VF ταιριάζει σε σχεδόν κάθε μέγεθος και εύρος παραγωγικότητας. Ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις σας, υπάρχει το κατάλληλο VF για την κάλυψη των αναγκών του μηχανουργείου σας.

Μοντέλο Δυνατότητες Τιμή

Model

VF-1

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 508 x 406 x 508 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 8.1k RPM
 • 20 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-2

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 762 x 406 x 508 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 8.1k RPM
 • 20 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-2-I

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 762 x 406 x 508 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 10k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-2-SE

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 762 x 406 x 508 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 10k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-2-V

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 762 x 406 x 508 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 8.1k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-2TR

Features

Κάθετη φρέζα CNC με τραπέζι με άρθρωση με διαδρομές 762 x 406 x 508 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 5 Άξονας
 • 8.1k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-2SS

Features

Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 762 x 406 x 508 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 12k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-2SS-V

Features

Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 762 x 406 x 508 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 12k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-2YT

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 762 x 508 x 508 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 8.1k RPM
 • 20 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-2SSYT

Features

Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 762 x 406 x 508 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 12k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Τι μπορεί να χειριστεί μια κάθετη φρέζα της σειράς VF; Με την ευρεία γκάμα διαθέσιμων μοντέλων, η σειρά VF ταιριάζει σε σχεδόν κάθε μέγεθος και εύρος παραγωγικότητας. Ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις σας, υπάρχει το κατάλληλο VF για την κάλυψη των αναγκών του μηχανουργείου σας.

Μοντέλο Δυνατότητες Τιμή

Model

VF-3

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1016 x 508 x 635 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 8.1k RPM
 • 20 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-3SS

Features

Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1016 x 508 x 635 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 12k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-3YT

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1016 x 660 x 635 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 8.1k RPM
 • 20 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-3SSYT

Features

Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1016 x 660 x 635 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 12k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-3YT/50

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1016 x 660 x 635 mm
 • 50 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 7.5k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-4

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1270 x 508 x 635 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 8.1k RPM
 • 20 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-4-I

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1270 x 508 x 635 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 10k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-4-SE

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1270 x 508 x 635 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 10k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-4-V

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1270 x 508 x 635 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 8.1k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-4SS

Features

Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1270 x 508 x 635 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 12k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-4SS-V

Features

Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1270 x 508 x 635 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 12k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-5/40

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1270 x 660 x 635 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 8.1k RPM
 • 20 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-5/40-I

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1270 x 660 x 635 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 10k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-5/40TR

Features

Κάθετη φρέζα CNC με τραπέζι με άρθρωση με διαδρομές 1270 x 660 x 635 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 5 Άξονας
 • 8.1k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-5SS

Features

Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1270 x 660 x 635 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 12k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-5/40XT

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1524 x 660 x 635 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 8.1k RPM
 • 20 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-5/50

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1270 x 660 x 635 mm
 • 50 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 7.5k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-5/50TR

Features

Κάθετη φρέζα CNC με τραπέζι με άρθρωση με διαδρομές 1270 x 660 x 635 mm
 • 50 Κωνικότητα
 • 5 Άξονας
 • 7.5k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-5/50XT

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1524 x 660 x 635 mm
 • 50 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 7.5k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Τι μπορεί να χειριστεί μια κάθετη φρέζα της σειράς VF; Με την ευρεία γκάμα διαθέσιμων μοντέλων, η σειρά VF ταιριάζει σε σχεδόν κάθε μέγεθος και εύρος παραγωγικότητας. Ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις σας, υπάρχει το κατάλληλο VF για την κάλυψη των αναγκών του μηχανουργείου σας.

Μοντέλο Δυνατότητες Τιμή

Model

VF-6/40

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1626 x 813 x 762 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 8.1k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-6SS

Features

Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1626 x 813 x 762 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 12k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-6SS-V

Features

Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1626 x 813 x 762 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 12k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-6/40TR

Features

Κάθετη φρέζα CNC με τραπέζι με άρθρωση με διαδρομές 1626 x 813 x 762 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 5 Άξονας
 • 8.1k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-6/50

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1626 x 813 x 762 mm
 • 50 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 7.5k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-6/50TR

Features

Κάθετη φρέζα CNC με τραπέζι με άρθρωση με διαδρομές 1626 x 813 x 762 mm
 • 50 Κωνικότητα
 • 5 Άξονας
 • 7.5k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-7/40

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 2134 x 813 x 762 mm
 • 40 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 8.1k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price

   
 

Model

VF-7/50

Features

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 2134 x 813 x 762 mm
 • 50 Κωνικότητα
 • 3 Άξονας
 • 7.5k RPM
 • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

Price