Стругове

От стая за инструменти до нефтопровод

СЪЗДАВАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ›

Стругови център за всеки цех


Пълната серия от стругови центрове с ЦПУ на Haas Automation е разработена да отговори на потребностите на цеховете от съвременни машини сега и дълго напред в бъдещето.

Всички функции и производителност, които може да очаквате от Haas


Струговите центрове на Haas предлагат широка гама от възможности, включително инструментални стругове, версии с голямо разстъргване, модели с два шпиндела, въртящи се инструменти с ос С и възможност за ос Y.

„Разширяването на възможностите винаги е проблем в KutRite. Всичко опира до цената. С големи затруднения превъзлагахме на външни изпълнители при високи разходи 30%; но след като започнахме да купуваме наши собствени машини от Haas, успяхме да си върнем тези поръчки.“

KutRite Manufacturing
Ralph O. Neri | Президент | KutRite Manufacturing

Гъвкава серия стругове с ЦПУ


Направете още повече


От възможности за много оси до решения за подаване на прът, машините Haas предлагат опции за кутии с инструменти за по-високо продуктивност. Защото няма такова нещо като прекалено голяма производителност.