- Haas Automation -
Наличен инвентар

Машини втора употреба – Повечето машини втора употреба са използвани за обучение на нови оператори в учебни заведения и технически образователни центрове. Машините втора употреба се продават във вида, в който са, без гаранция.

Демо машини – Демо машините на Haas са нови машини, които са били излагани по време на търговски изложения. Тези машини са използвани ограничено, като са извършвали тестови срязвания за демонстрационни цели на възможностите на машините с ЦПУ на Haas. Всички демо машини се доставят с пълна едногодишна гаранция.

Промоционални машини – Промоционалните машини на Haas са абсолютно нови машини на специални цени. Понастоящем те са в наличност и готови за незабавна доставка. Всички промоционални машини се доставят с пълна едногодишна гаранция.

Машини от демонстрационни зали – Машините от демонстрационни зали на Haas са нови машини, които са дадени да консигнация директно в демострационни зали на наши дилъри. Тези машини са използвани ограничено, като са извършвали тестови срязвания за демонстрационни цели на възможностите на машините с ЦПУ на Haas. Всички машини от демонстрационни зали се доставят с пълна едногодишна гаранция.

Показване на видове наличности: