Alarm 143 glavno vreteno rotirano tijekom izmjenjivanja alata