Alarm 2066 Greška na poziciji strojne nul točke izmjenjivača alata, izmjenjivač alata karusela