Rotaciono postavljanje

Orville nam pokazuje brz način da omogućimo novi rotacijski stol, onemogućimo isključenu rotaciju ili promijenimo rotacijsku konfiguraciju na NGC upravljaču.