Haas dodavač šipke - Haas Automation istaknuta opcija

Ako želite veću produktivnost svoje Haas tokarilice tada razmotrite uvođenje Haas dodavača šipke u svoj pogon. Dizajniran tako da se lako uklopi u tokarilicu, značajka dodavača šipke sadrži značajke koji pojednostavljuju rad. Jedinica se izbacuje unatrag kako ne bi ometala pristup provrtu glavnog vretena, zamjena podizne motke ne zahtijeva alat, osigurana je pohrana prilagodnika glavnog vretena radi lakšeg pristupa, i najbolje od svega, sve upravljačke funkcije stroja imaju odgovarajuću stranicu dodavača šipke tako da je programiranje jednostavno i intuitivno.