Zamjena baterije glavnog procesora

Oglašava li se alarm niske napunjenosti baterije na vašem Haas stroju? Instalirajte set (komplet) zamjene baterije i pripazite jesu li datoteke stroja ispravno arhivirane.