Batteribyte för huvudprocessor

Får du ett svagt batteri-larm på din Haas-maskin? Installera en ny batterisats och se till att dina maskinfiler säkerhetskopieras.