Jednostavno urezivanje kljucanjem navoja pomoću ciklusa urezivanja navoja G84

Danas vam Mark pokazuje kako napisati program za urezivanje kljucanjem navoja pomoću G84, bez korištenja sustava kamere! Mark također objašnjava kako koristiti postavljanje 133… a kad NE koristiti za smanjenje vremena ciklusa na minimum.