Просто поетапно нарязване на вътрешна резба с резбонарезен цикъл G84

Днес Марк показва как да напишем програма за поетапно (с периодично изваждане на метчика) нарязване на вътрешна резба с помощта на G84, без използване на CAM система. Освен това той обяснява как да използваме настройка 133 … и кога НЕ БИВА да я използваме, ако искаме ограничим до минимум времето на програмата.