En lösning med hög noggrannhet för tillverkning och prototyptillverkning


Smådetaljer kan innebära stora utmaningar för de flesta verkstäder. Små hål, mikroskopiska egenskaper, extrem noggrannhet och mycket plana ytor kan innebära svårigheter för stora maskiner. CM1-maskinerna i Compact Mill-serien tar upp litet utrymme och ger hög noggrannhet vid prototyper och framtagning av små 2D- och 3D-detaljer där precisionen måste vara hög. Typiska användningsområden är kommunikationer, flygindustri, medicin och dentalteknik.