Kylmedelsbehållare på 208 liter

   
Det standardklassade kylmedelssystemet för många små och medelstora fräs- och svarvmodeller

Haas kylvätsketank på 208 liter (55 gallon) är utrustad med en kraftfull pump på 559 W (3/4 hk) som pumpar 19,9 liter/min vid 2 bar (5,25 gallon/min vid 30 psi). Pumpen har en labyrintdesign med flera avsnitt som hindrar spån från att nå kylvätskepumpen och cirkuleras på nytt. Tanken är utrustad med hjul och ett handtag för att underlätta underhåll. Tanken kan enkelt hantera en extra pump för maskiner tack vare alternativet för kylvätska genom spindeln.

  • Inkluderar en nivågivare för kylmedel som övervakas av manöversystemet för att visa kylmedelsnivån
  • Flersektions labyrintfiltreringsystem som undviker att spån når behållaren
  • Enkelt underhåll av svänghjulen
  • Rymmer en extra pump för kylmedel genom spindel

Haas kylmedelsbehållare på 208 liter


Med tanke på hur viktigt kylmedel är, har Haas haft varje liten detalj i åtanke under designen, inklusive av själva kylmedelsbehållaren. Se några av de utmärkta funktionerna!

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.