Utrustade för kylvätska genom spindeln

   
Tillåter enkel montering hos kunden av Haas TSC-system

Våra alternativ som är utrustade med system med kylmedel genom spindeln är förkonfigurerade för att acceptera ett tillvalssystem från Haas för kylmedel genom spindeln. Dragbommen, rören och ledningarna för systemet förinstalleras på fabriken, vilket gör fältinstallationer av systemet snabbare, enklare och mindre omständliga. 

  • Tillåter enkel montering hos kunden av Haas TSC-system
  • Inkluderar TSC-dragstång, rördragning och nödvändig kabeldragning
  • Stöder båda Haas TSC-system: 300∘psi och 1∘000∘psi
  • Kontakta din lokala HFO för montering hos kunden

OBS! Detta alternativ måste beställas tillsammans med maskinen för att installera kylmedel genom spindel i fältet. Kräver 3-fas ström.

 

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.