Extra kylvätskefilter

   
Undvik tilltäppta kylmedelslinjer

Genom att hålla kylvätskesystemet fritt flödande med största möjliga flöde förbättras inte bara detaljkvaliteten, utan livslängden för dina verktyg och insatser ökas dessutom. Haas extra kylvätskefiltersystem är ett filtreringssystem av påsmodell som håller kylvätskan fri från partiklar ned till 5 mikron, vilket förlänger kylvätskans användbara livslängd och ger betydande tids- och kostnadsbesparingar. Det är perfekt för maskiner med alternativet kylvätska genom spindeln, och obligatoriskt för maskiner med kylvätska genom spindeln vid bearbetning av gjutjärn, gjutet aluminium, fenoler och andra partikelalstrande material.

  • Håller ditt kylmedelssystem fri från tilltäppningar, vid användning av olika material
  • Idealiskt för maskiner med system för kylmedel genom verktyget (TSC, HPC)
  • Filtrerar ned till 5 mikron med lämpliga filterpåsar
  • Ökar livslängden på maskinens komponenter
  • Utökar livslängden på kylmedlet

Haas extra kylvätskefilter


Håll kylmedlet rent och fritt från främmande ämnen ned till 5 mikron! Vårt extra kylvätskefilter förlänger livslängden på din maskin och dina verktyg, så att de kan köra längre och mer effektivt.

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.