8 extra M-funktioner

   
Aktivera och avaktivera tillbehör under drift

Ger 8 ytterligare M-kodsreläer som kan användas för aktivering av sonder, extrapumpar, detaljladdare osv.

  • 8 extra M-kodreläer
  • Aktiveras via M-koder
  • Förenklar integreringen med eftermarknadens tillbehör

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.