Användardefinierbara makron

   
Anpassa funktioner för särskilda tillämpningar

Användardefinierbart makro ger programmet möjligheten att skapa subrutiner för anpassade fasta cykler, sondrutiner, meddelanden till operatören, automatisk integrering och för att köra alternativa enheter. Möjligheterna är oändliga.

  • Bygg snabbt upp subrutiner för snabb programmering
  • Skapa anpassade interaktiva program
  • Klarar logiska påståenden, aritmetiska ekvationer och Boolean-körningar

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.