M-kod/MFIN-kabelenhet

   
Maskin och tillbehörshandskakning

Den här tillvalskabelenheten från I/O-bordet i Haas maskin till en kontakt på sidan av manöversystemets skåp ger M-kods/MFIN-kapacitet för kontroll av externa enheter. Gör det möjligt för en M-kod att pausa ett CNC-program, skicka en startsignal till enheten och därefter återuppta programmet när en MFIN-signal (färdigsignal) tas emot från enheten.

  • Krävs för alla robotar, detaljladdare och palettväxlartillämpningar
  • Krävs vid integrering av en Haas servokontrollbox till manöversystemet för en roterande produkt
  • Använd när någon extern enhet ansluts till en Haas-maskin som behöver skicka en ”avslutad”-signal till maskinkontrollen

 

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.