Fjärrmanövrerad omkopplare för dubbrör

   
Automatisk delning för manuella maskiner

Den här fjärrpinolbrytaren fäster till en manuell maskins dubbrör och ansluts till en servokontrollbox på en enaxlig Haas-maskin. När dubbröret dras tillbaka signalerar det till servokontrollboxen att utföra nästa programmerade rörelse. Varje gång dubbröret dras tillbaka utför det nästa steg i programmet. Inkluderar en CNC gränssnittskabel för att ansluta till servokontrollen på en enaxlig Haas-maskin.

  • Tillåter automatisk delning på en manuell maskin
  • Programmerade rörelse utförs varje gång dubbröret dras tillbaka
  • Inkluderar den obligatoriska CNC-gränssnittkabeln

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.