Visual Part Programming System

   
Eliminera dyra CAM-program

Haas Visual Part Programming System är ett skyddat intuitivt programmeringssystem med ett grafiskt användargränssnitt helt i färg som guidar användaren genom lättförståeliga, stegvisa mallar, där användaren snabbt kan skriva G-kodsprogram för enkla fräsningsrutiner.

  • Interaktiv programmering
  • Utmärkt för enkla programmeringar
  • Ingen kunskap om G-kodsprogrammering eller CAM krävs
  • G-kodsprogrammets utdata kan enkelt redigeras, kopieras eller kombineras för att skapa ett helt detaljprogram

Visual Part Programming System


Haas visuella detaljprogrammeringssystem underlättar intuitiv programmering, utan kunskaper om G-kod. Följ bara instruktionerna på skärmen och ange efterfrågade värden, så kommer styrsystemet att generera all nödvändig G-kod!

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.