AC-25 luftdriven spännhylsstängare

   
Kompakt stängare utan genomgående hål

Med den pneumatiska spännhylsestängaren AC-25 kan spännhylsor spännas fast och tas av med en spakrörelse.

AC-25 är vår minsta och mest ekonomiska stängare. Den passar helt och hållet inuti HA5C-huset, och kan användas lodrätt eller vågrätt. Eftersom AC-25 använder lufttryck för stängningen kan fastspänningstrycket på detaljerna enkelt varieras genom reglering av det applicerade lufttrycket. AC-25 ger medelstark hållkraft på upp till 13 345 N (3 000 lb) dragkraft, med 0,76 mm (0,030") förflyttning, och rekommenderas för borrning och lättare fräsning av detaljer i hylsstorlek. Inkluderar en stängare för varje huvud på enheter med flera huvuden.

  • Enkel montering
  • Inga genomgående hål
  • Fastspänningskraft på upp till 13 345 N (3 000 lb)
  • Mekaniskt öppnad, pneumatiskt stängd
  • Passar HA5C-karossen för vertikal eller horisontal låsning
  • Konstant greppkraft minimerar greppförlusten till följd av vibration

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.