Manuellt dragrör

   
Använd istället för en pneumatisk spännhylsestängning då det krävs ett genomgående hål

Det manuella dragröret för HA5C-indexerare, kan användas för standardenheter och lutningsbara enheter med flera huvuden i stället för pneumatiska stängare där ett genomgående hål krävs eller utrymmet är begränsat. Det manuella dragröret passar inuti 5C-enheten och har ett genomgående hål på 27,9 mm (1,10"). Inkluderar en stängare för varje huvud på enheter med flera huvuden.

  • Passar standard- och lutbara 5C-delare med flera huvuden
  • Genomgående hål på 27,9 mm (1,10")
  • Inkluderar en stängare för varje huvud på enheter med flera huvuden

 

 

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.