MT6-dubbrör för dubbdocka

   
Uppgradera din dubbdocka till en MT6 morsekona

Detta alternativ uppgraderar den programmerbara dubbdockan med servo från MT5-Morse-konan till MT6-Morse-konan, så att större MT6-verktygsdrivningar kan användas. Den större konan ger bättre stöd och ökad viktkapacitet för krävande arbeten med dubbdockor.

  • Ökar delarnas stöd och viktkapacitet
  • Tillåter användning av roterande dubb med MT6 morsekrona
  • Idealisk för krävande dubbdockstillämpningar

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.