Nollpunktsåtergång på din Haas-fräs med en axel

Vid debuten för vår nya HAAS-expert-serie visar Bryan en kund hur man sparar tid med några snabba tips om nollåpunktstergång på en av Haas-maskinens axlar.