Påfyllning vid låg koncentration

Om du precis har kontrollerat koncentrationen på skärvätskan och upptäckt att den är för låg, så visar den här videon vilka moment som måste utföras för att återställa rätt koncentration.