80/20: Sju envisa vanor – Haas kunddokumentär

Indiana-baserade 80/20 Inc. bygger och säljer det som företagets grundare Don Wood kallar för ”The Industrial Erector Set:”: ett modulärt ramsystem i aluminium som kan konfigureras in i föremål som t.ex. en enkel bordsram, ett maskinskydd, en monter eller något annat en kund kan föreställa sig. Woods framgångsrecept innebär uppbyggnad av verksamheten på omdömesgill tillämpning av Stephen Coveys ”7 Habits of Highly Effective People” (7 vanor hos högeffektiva människor), och investering i CNC-maskiner från Haas.