Apps Minute – Säker körning

I detta avsnitt av Haas Apps Minute presenterar produktspecialisten Marcus Imes en ny funktion som kommer på Haas NGC-styrsystem, kallad säker körning. När funktionen Säker körning har aktiverats kan den skydda maskinen mot haveri vid första körningen av ett nytt program. Se videon för mer information.