Sondmätning av en grupp av verktyg från verktygsoffset-sidan

Här visas några snabba sätt att sondmäta grupper av verktyg från verktygsoffset-sidan. Om du inte redan är bekant med dessa sätt, kommer det att hjälpa dig att spara tid vid nästa riggning. Du kanske undrar varför vi visar en video till om inställning av verktygsoffset, efter att nyligen ha släppt ett klipp om hur detta utförs med VPS-mallar. Vi ville helt enkelt visa båda sätten för enkla verktygsoffset-inställningar för grupper av verktyg, med såväl VPS eller direkt från offset-sidan.