Apps Minute – Ställa in lokal åtkomst till Net Share på din Haas-maskin

Denna Apps Minute ger dig en snabb genomgång av hur du ställer in en Local Net Share-anslutning så att din verkstadsdator kan interagera med mappen User Data (användardata) på din Haas-manöverskärm.