Next Generation-styrsystemet: HaasConnect

Från Haas Next Generation-styrsystemet kan du och andra som du utser, få e-post-meddelanden om en Haas-maskins driftsstatus. Inställningen är enkel och görs via MyHaas Portal och HaasCNC.com. HaasConnect ingår i varje ny Haas-maskin.