Automatiskt kylvätskepåfyllningssystem

Haas automatiska kylmedelspåfyllningssystem har konstruerats för att förbättra din verkstads produktivitet genom att förenkla företagets sätt att tillverka kylmedel. Vårt mål var att skapa ett alternativ som gör att du slipper beräkningar, kemi och blandningar. I den här videon går Andrew och Don igenom några av alternativets viktigaste punkter och förklarar varför det är en nödvändig uppgradering för din butik – som sparar tid och pengar.