Fräs – Spåntjocklek från tjock till tunn

Video från Haas branschpartner