Fräs – inrullningsmetoden

Video från Haas branschpartner