Filterbyte, filtersystem för extra kylmedelssystem UTAN tryckmätare

Om du har en AUX. installerat på Haas-maskinen och kylmedelssystemet inte fungerar optimalt, kan du behöva byta ACF-filterpåse. Titta på den här videon för att se hur det går till.