Förbereda maskinen för längre stillestånd

Om du har en maskin som kommer att stå oanvänd i veckor eller månader, ska du lyssna när Haas serviceingenjör Orville Collins går igenom hur man förbereder maskinen för nedstängning och saker som är viktiga för att den ska fungera optimalt när den startas upp igen.